2%

Viem, že slova mama sa od teba možno nikdy nedočkám. Viem, že ako moje narodeniny, ani

Deň matiek ti nikdy nič nepovie. Viem, že nikdy nevyletíš z hniezda ako iné deti....Ale
vedomie, že tu zostaneš pri mne celý život a budeš ma deň čo deň naplňať takou láskou, akú
od teba cítim, to ma robí silnou a hrdou MAMOU. Autizmus nemôže byť nijakou prekážkou
LÁSKE, ba naopak, LÁSKOU začína moja nesmierna sila, stáť pri tebe na každom tvojom
kroku po tomto „pre teba zvláštnom mieste“ zvanom ZEM. Keď potrebuješ, vzlietnem k tebe,
keď potrebujem, stiahnem ťa dole na zem a spolu sme nepremožiteľní....

A  B


Darujte carovnu chvilu

Občianske združenie vzniklo 14.10.2015. Kedy bolo zaregistrované na MV SR, ako občianske
združenie s názvom Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Kysuckom Novom Meste.
V súčasnosti je nás "65 rodín" a používame aktuálny názov našej organizácie, ktorý bližšie špecifikuje širšiu oblasť, z ktorej pochádzajú naše rodiny a síce:

SPOLOČNOSŤ NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM KYSUCE /SPOSA KYSUCE/

Sme podporná skupina rodičov s autistickým dieťaťom, ktorá sa snaží šíriť povedomie o
problematike autizmu. Vzájomne si morálne pomáhame a vymieňame skúsenosti za účelom
zlepšenia zdravotného stavu dieťaťa. Žiaľ u väčšiny z našich detí nie je AUTIZMUS len jedinou diagnózou, a máme pridružené rôzne viaceré vážne diagnózy.

Cítime veľkú potrebu špeciálnej edukácie, terapie a rehabilitácie pre osoby s autizmom a ich
rodiny. Našim cieľom je oboznamovať širokú verejnosť a spoločnosť s touto diagnózou
z perspektívy rodiča plného lásky a odhodlania zaistiť svojmu dieťaťu život po akom každé dieťa
či človek túži a zaslúži si ho. Život plný šťastia a prekrásnych chvíľ, z ktorých človek čerpá silu nevzdať to za žiadnych okolností......

Ak sa majú dva svety spojiť v jeden, most musí vždy začať stavať ten silnejší, po ktorom umožní
slabšiemu prejsť na druhú stranu a spojiť tak naše svety, pretože tu žijeme spoločne a uvedomenie si tohto faktu, je základným pilierom lásky.

Sme plne odkázaní na pomoc, nesmierne si vážime rozhodnutie ľudí poukázať nám 2% zo
svojich daní, sponzorov, darcov, ktorých môžeme uistiť, že tieto finančné prostriedky plne
využívame na zabezpečenie rôznych potrebných terapií ako napr. canisterapia, fyzioterapia,
hydroterapia, hipoterapia, muzikoterapia, snoezelen terapia, spoločné akcie, výlety, zážitky,
z ktorých majú naši najdrahší obrovskú radosť a pomáhajú im v bežnom živote.
V neposlednom rade peniaze potrebujeme na špeciálne pomôcky pre naše deti, pomôcky do
školy, na špeciálne cvičenia, pomôcky na alternatívnu komunikáciu, rozvoj jemnej a hrubej
motoriky, logopedické služby, služby špeciálnych pedagógov, psychológov a podobne.
Prosím podporte nás ! Ďakujeme za každú či už finančnú pomoc, darované 2% z daní alebo materiálnu či špeciálne smerovanú pomoc rôzneho druhu.


Spolocne_foto

Môžete prispieť týmto deťom jednorázovo na terapie:

SK49 0200 0000 0042 1776 6451

ĎAKUJEME


Prosím darujte nám 2%. ĎAKUJEME


Maskot SPOSA KYSUCE - SPOSÁČIK

Grafická podoba nášho maskota SPOSÁČIKA.

12333333

Už robí spoločnosť a radosť naším deťom aj NAŽIVO.


Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Kysucké Nové Mesto je na Medzinárodnej konferencii Augmentatívnej a alternatívnej komunikácie, konanej 1.-3. júla 2019 v Bratislave.

Jej účasť na konferencii finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.
https://www.facebook.com/events/654300351651286/?ti=icl

https://m.facebook.com/ZilinskyKraj

http://www.zilinskazupa.sk/

foto