Adresa sídla: vizitka

                         Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom  Kysuce

                         Cesta do Rudiny 1330

                         024 01 Kysucké Nové Mesto

 

Predseda:       Etela Štrbová (etela.strbova@gmail.com)

Podpredseda: Martina Hlavatá  (mata.hlavata@centrum.sk)

Nachádzame sa v Klubovni AUTÍČKO v DOME SLUŽIEB na ulici Vajanského 221 od 8:00 do 11:00.

 

E-mail: sposaknm@gmail.com

IČO: 50008528

Facebook: @sposakysuce 

posta Ak Vás niečo trápi a zaujíma. Tak nám napíšte. posta