Účel a cieľ terapie Snoezelen

Snoezelen spočíva vo vytvorení príjemných zmyslových zážitkov v atmosfére dôvery a uvoľnenia. Zmyslové zážitky stimulujú primárne zmysly bez potreby intelektuálnej aktivity. Dôvere a uvoľneniu napomáha nedirektívny alebo splnomocňujúci prístup opatrovateľa alebo sprievodcu. Ide od malých a veľkých miestností až po veľké centrá. Jednotlivé prvky vybavenia napomáhajú vytvoriť atmosféru a poskytujú stimuly, zatiaľ čo plne vybavené prostredie Snoezelen poskytuje dodatočné benefity. Snoezelen poskytuje predovšetkým prostredie pre relaxáciu prostredníctvom jemnej stimulácie. V mnohých prípadoch ide aj o kontakt s ostatnými v príjemnej atmosfére. Keďže neexistuje tlak na dosiahnutie niečoho a dochádza k vytvoreniu dôvery, môže sa zlepšiť komunikácia medzi zúčastnenými.

1 2 6

4

 


NAŠE DETI počas Snoezelen terapie ukážka

1 7 9 10 11

12 13 15 14 18

8 19 17

16 21 24

26 27 28

32 1 55 ss

66