Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Už tretí rok sa na Slovensku pred Vianocami rozdáva radosť tým najzraniteľnejším v krabici od topánok…. Vladko má 19 rokov, navštevuje SŠI v Žiline, kde sa aktívne zapája do varenia či ručných prác. Stalo sa peknou tradíciou obdarovať seniorov v zariadeniach krabicou od topánok, naplnenou malými pozornosťami, dobrotami a vianočnými pozdravmi. Vladko sa spolu so svojimi spolužiakmi do tejto akcie zapojil, vyzdobili krabičky a poslali ich starkým.

3