Projektom IT technológie = Reč pre nehovoriacu Alexandru získala nehovoriaca Alexandra inovatívnu pomôcku - výkonný komunikátor Accent 1000 s hlasovým výstupom, ktorý bude kompenzovať jej absenciu reči.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. Projekt bol finančne náročný a ďalšiu časť financií poskytlo OZ Spoločnosť na pomoc
osobám s autizmom Kysuce / Sposa Kysuce / vďaka spoločnosti Schaeffler https://www.schaeffler.sk
a ostatným, ktorí podporili Alexandru tým, že venovali 2 percentá zo svojej dane SPOSE KYSUCE.
Alexandra je dlhoročnou členkou SPOSY Kysuce, ktorá podporuje neustále všetkých svojich SPOSAkov, pomáha im zmierniť ich zdravotné znevýhodnenia
a tým zvýšiť kvalitu ich života.
Taktiež pomoc Nadácie SPP nie je jednorázová, viackrát už podporila Alexandre projekty, ktoré pomáhajú znižovať jej komunikačnú bariéru.
Veľké Ďakujem patrí všetkým, ktorí dali Alexandre možnosť posunúť jej komunikáciu na vyšší level.

Viac TU

1 2 3

3 5 6 6 8