Hovorí sa, že: "Hudba je najsilnejšou formou mágie...”
Skutočne čarovné chvíle plné hudby v adventnom duchu zažili naši SPOSAci.
Náš benefičný koncert Výnimočný svet: O autistoch s autistami v nedeľu v KD v Zborove nad Bystricou rozohrial srdcia všetkých prítomných. Hudba je najdokonalejší typ umenia, uvoľňuje ducha a okrídľuje myšlienky.
Grandiózny program pripravilo ART STUDIO Z
pod vedením pani Zuzany Harantovej Smudovej.
Tanečná skupina Time a spevák Matej Smutný spolu s našimi SPOSAkmi vystupovali so srdcom na dlani.
Diváci nadšením tlieskali a predvianočné chvíle nadobudli výrazné obzory v mimoriadnych pocitoch.
Naše deti si publikum nesmierne užívali.
Dobrovoľným vstupným našim deťom pomohli hostia sumou 704 eur a samotná obec Zborov nad Bystricou https://www.zborovnadbystricou.sk/sk/
prispela nádhernou čiastkou 1000 eur, aby naše deti trpiace autizmom mohli pokračovať vo svojich obľúbených a veľmi prospešných muzikoterapiách.
Z našich sŕdc sa nesie k Vám všetkým, ktorí Ste prispeli, OBROVSKÉ ❤️ Ďakujeme!
 
Obrázok2022