Manželia Jojka a Tonko zo Zborova nad Bystricou podporili naše detičky a za ich finančný príspevok sme zakúpili špeciálny manipulačný panel na tréning jemnej motoriky a podporu logického myslenia. Skvelá edukačná hračka bude ozdobou klubovne AUTIčko a plnohodnotným pomocníkom našim SPOSAčikom. Ďakujeme zo srdca 🫂