„Nepodrží nás ani tak pomoc priateľov, ako jasná istota, že pomôžu.“ Epikúros zo Samu
Týmto citátom si chceme pripomínať dnešný deň a vzácnu návštevu v našej klubovni AUTIčko - zástupcov mesta Krásna nad Kysucou - primátor Ing . Jozef Grapa a zástupca primátora Jaroslav Pagáč.
Mesto Krásno nad Kysucou je našim spoľahlivým pilierom pomoci a už nejeden krát nás podporilo. A dnes finančným darom na terapie pre deti s autizmom opäť ukázalo, že nás vnímajú a pomáhajú našim SPOSAčikom bojovať za krásny život.
Spoločné posedenie s mamičkami pri teplom čajíku a sladkých koláčikoch povzbudilo a naplnilo nás radosťou. Všetky naše detičky dostali tiež balíčky so sladkosťami. Nesmierne sa tešíme a úprimne ďakujeme za to, že ste s nami! Tešíme sa na ďalšie stretnutie.