Občianske združenie vzniklo 14.10.1015. Kedy bolo zaregistrované na MV SR, ako občianske združenie a spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Kysuckom Novom Meste.

Sme podporná skupina rodičov s autistickým dieťaťom, ktorá sa snaží šíriť povedomie o problematike autizmu. Vzájomne si morálne pomáhame a vymieňame skúsenosti za účelom zlepšenia zdravotného stavu dieťaťa. Cítime veľkú potrebu špeciálnej edukácie, terapie a rehabilitácie pre osoby s autizmom a ich rodiny.

Sme veľmi vďační ľuďom, ktorí sú ochotní poukázať nám 2% z daní. Tieto finančné prostriedky využívame na zabezpečenie rôznych terapií pre deti, ako canisterapia, hydroterapia, hypoterapia, nákup školských pomôcok, pomôcok na komunikáciu, ako aj pomôcok slúžiacu na vývoj hrubej a jemnej motoriky.

Zabezpečujeme tiež rôzne aktivity a výlety pre tieto rodiny.

 

klubovna2%