Október- mesiac šírenia povedomia o AAK metóde

Inšpirácia pre našich SPOSAkov…
📣AWARENSS CORNER - October is the AAC awareness month!📣
"JUST BECAUSE I DON'T SPEAK, DOESN'T MEAN I HAVE NOTHING TO SAY"
This time we are sharing the inspiring, even HEROIC, story of a SAS mum Tatiana Jánošková from Slovakia that has made a great impact on a national level - not only has raised awareness about the importance of alternative communication but has also made a big difference in the management of non-verbal children in their country!
Not to mention that since there is NO app available for AAC devices (imagine that! and that is not uncommon in smaller European countries) in their Slovakian language, their family, with the support of an expert, themselves have translated English AAC programs into their mother language.
We congratulate Tatiana for such amazing work and dedication - your hard work enables your SAS daughter among many other Slovakian non-verbal individuals to communicate and thus help them express their thoughts and improve their inclusion in the society.
Well done, you are an inspiration!🤩👏👏
Welcome to read the whole story (with translation) at the shared link Glass syndróm/SATB2/SLOVENSKO
1
2345

Reč pre nehovoriacu ALEXANDRU

Projektom IT technológie = Reč pre nehovoriacu Alexandru získala nehovoriaca Alexandra inovatívnu pomôcku - výkonný komunikátor Accent 1000 s hlasovým výstupom, ktorý bude kompenzovať jej absenciu reči.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. Projekt bol finančne náročný a ďalšiu časť financií poskytlo OZ Spoločnosť na pomoc
osobám s autizmom Kysuce / Sposa Kysuce / vďaka spoločnosti Schaeffler https://www.schaeffler.sk
a ostatným, ktorí podporili Alexandru tým, že venovali 2 percentá zo svojej dane SPOSE KYSUCE.
Alexandra je dlhoročnou členkou SPOSY Kysuce, ktorá podporuje neustále všetkých svojich SPOSAkov, pomáha im zmierniť ich zdravotné znevýhodnenia
a tým zvýšiť kvalitu ich života.
Taktiež pomoc Nadácie SPP nie je jednorázová, viackrát už podporila Alexandre projekty, ktoré pomáhajú znižovať jej komunikačnú bariéru.
Veľké Ďakujem patrí všetkým, ktorí dali Alexandre možnosť posunúť jej komunikáciu na vyšší level.

Viac TU

1 2 3

3 5 6 6 8